Php PDO ile Veritabanı İşlemleri

Php PDO ile Veritabanı İşlemleri

PHP PDO ile VERİTABANI İŞLEMLERİ Bilindiği üzere artık PHP veritabanı işlemleri için doğrudan mysql_li fonksiyonların kullanımını tavsiye etmiyor. Bunun yerine şuan için önerdiği 2 farklı veritabanı eklentisi mevcut. Bunlardan bir tanesi mysqli, bir diğeri ise PDO. Bu uygulamada mysql_li yerine devamı…

Php Grafik İşlemleri ile Güvenlik Kodu Oluşturma

Güvenlik Kodu Oluşturma

İNTERNET PROGRAMCILIĞI GRAFİK İŞLEMLERİ İLE GÜVENLİK KODU OLUŞTURMA Uygulama 1: guvenlik_kodu.php ile oluşturulan grafiksel güvenlik kodunun guvenlik_form.php sayfasında gösterilmesi; guvenlik_form.php <html> <body> <form action=”” method=”post”> <table width=”666″ border=”2″ cellspacing=”2″ cellpadding=”1″> <tr> <th width=”301″ scope=”col”>güvenlik kodu <label for=”t1″></label> <input type=”text” name=”t1″ devamı…

Php Html Form Kullanımı

Php html form kullanımı

FORM KULLANIMI KARIŞIK UYGULAMALAR Uygulama 1: Form  da bulunan Textbox lara girilen verilerin goster.php sayfasında yazdırılması;  form.php <body> <form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”goster.php”> <p>Ad : <label for=”t1″></label> <input type=”text” name=”t1″ id=”t1″ /> </p> <p>Soyad : <label for=”t2″></label> <input type=”text” name=”t2″ devamı…

Php ile Fonksiyonlar

Php ile Fonksiyonlar

FONKSİYON KULLANIMI KARIŞIK UYGULAMALAR Oluşturduğumuz bir değişken ve içine yazdığımız kodları istediğimiz yerde tanımladığımız fonksiyonun adıyla çalıştırıp tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Gerek çalışmalarımızda çok sık tekrar edeceğimiz kodları bir yerde paket haline getirip bir fonksiyon adıyla çağırmak için, gerekse işe yarar devamı…

Php İle Swıtch Case Kullanımı

Php İle Swıtch Case Kullanımı

PHP ile SWITCH CASE KULLANIMI Uygulama 1. Değerleri önceden belirlenen 2 sayının istenen işleme göre hesabın yapılması: <? $sayi1=10; $sayi2=5; $islem=”topla”; switch ($islem) { case “topla”; $sonuc=$sayi1+$sayi2; echo “toplam:”,$sonuc; break; case “çıkar”; $sonuc=$sayi1-$sayi2; echo “çıkarma:”,$sonuc; break; case “çarpma”; $sonuc=$sayi1*$sayi2; echo devamı…

Php İnternet Programcılığı If Else Kullanımı Karışık Uygulamalar

Php if else kullanımı

PHP IF ELSE KULLANIMI KARIŞIK UYGULAMALAR Uygulama 1. Küçük puntodan büyük puntoya yazdırılan yazı örneği: <? $t1=100; if($t1<0) { echo “girdiğiniz sayı”.” “.$t1.” “.”negatiftir.”;} else if($t1>0) { echo “girdiğiniz sayı”.” “.$t1.” “.”pozitiftir.”;} else { echo “girdiğiniz sayı”.” “.$t1.” “.”sıfırdır.”;} ?> devamı…