Php İnternet Programcılığı If Else Kullanımı Karışık Uygulamalar

Php if else kullanımı

PHP IF ELSE KULLANIMI KARIŞIK UYGULAMALAR

Uygulama 1. Küçük puntodan büyük puntoya yazdırılan yazı örneği:

<?

$t1=100;

if($t1<0)

{ echo “girdiğiniz sayı”.” “.$t1.” “.”negatiftir.”;}

else if($t1>0)

{ echo “girdiğiniz sayı”.” “.$t1.” “.”pozitiftir.”;}

else

{ echo “girdiğiniz sayı”.” “.$t1.” “.”sıfırdır.”;}

?>

EKRAN ÇIKTISI: girdiğiniz sayı 100 pozitiftir.

 

Uygulama 2. Kullanıcı adı ve şifre kontrol örneği:

<?

$k_adi=”serdar”;

$sifre=”1234″;

if($k_adi==”admin” && $sifre==”admin”)

{echo “hoşgeldiniz.”;}

else

{echo “tekrar deneyiniz”;}

?>

EKRAN ÇIKTISI: hoşgeldiniz.

 

 

Uygulama 3. Türkiye nin renklerinin girilmesi durumunda “Takımınız Türkiye” yazdırma örneği:

<?

$renk1=”kırmızı”;

$renk2=”beyaz”;

if(($renk1==”kırmızı” && $renk2==”beyaz”) or ($renk1==”beyaz” && $renk2==”kırmızı”))

{echo “Takımınız Türkiye”;}

else

{echo “tekrar deneyiniz”;}

?>

EKRAN ÇIKTISI: Takımınız Türkiye