Php Html Form Kullanımı

Php html form kullanımı

FORM KULLANIMI KARIŞIK UYGULAMALAR

Uygulama 1: Form  da bulunan Textbox lara girilen verilerin goster.php sayfasında yazdırılması;

 form.php

<body>

<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”goster.php”>

<p>Ad :

<label for=”t1″></label>

<input type=”text” name=”t1″ id=”t1″ />

</p>

<p>Soyad :

<label for=”t2″></label>

<input type=”text” name=”t2″ id=”t2″ />

</p>

<p>

<input type=”submit” name=”button” id=”button” value=”Kaydet” />

</p>

</form>

 

goster.php

<?php

$ad=$_POST[“t1”];

$soyad=$_POST[“t2″];

echo $ad.” “.$soyad;

?>

 

Uygulama 2: Form  da bulunan Textbox lara girilen 4 adet notun ortalaması bulunarak bu ortalamaya göre geçtiniz/kaldınız mesajı veren program;

sinav_notu.php

<body>

<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=””>

<p>Yazılı 1 :

<input type=”text” name=”t1″ id=”t1″ />

</p>

<p>Yazılı 2 :

<input type=”text” name=”t2″ id=”t2″ />

</p>

<p>Performans 1 :

<input type=”text” name=”t3″ id=”t3″ />

</p>

<p>Performans 2 :

<input type=”text” name=”t4″ id=”textfield” />

</p>

<p>

<input type=”submit” name=”button” id=”button” value=”Sonuç” />

</p>

</form>

</body>

 

sinav_notu_goster.php

<?php

$y1=$_POST[“t1”];

$y2=$_POST[“t2”];

$p1=$_POST[“t3”];

$p2=$_POST[“t4”];

$ortalama=($p1+$p2+$y1+$y2)/4;

echo “Not ortalamanız= “.$ortalama;

if ($ortalama<50)

{              echo “KALDINIZ”;            }

else

{              echo “GEÇTİNİZ”;            }

?>