Php ile For Döngüsü

FOR DÖNGÜSÜ KARIŞIK UYGULAMALAR

Uygulama 1. Küçük puntodan büyük puntoya yazdırılan yazı örneği:

<?php

for ($sayac = 1; $sayac <= 7 ; $sayac++ )

{

print (“<font SIZE= $sayac >”);

print (“<b><p>İyileri iyilikleri ile alkışlayınız!</b></p>”);

print (“</font>”);

}

?>

 

Uygulama 2. Belirlenen bir harfin alt satırda artarak yazdırılması örneği:

<?php

for ($i=1;$i<=5;$i++)

{

for ($a=1;$a<=$i;$a++)

echo “A”;

echo “<br/>”;

}

?>

 

Uygulama 3. 1den 10 kadar çarpım tablosu örneği:

<?php

for ($i=1;$i<=10;$i++)

{

for ($a=1;$a<=10;$a++)

{

echo $i .”X”. $a . “=”.$i*$a;

echo “<br/>”;

}

echo “<p></p>”;

}

?>

 

Uygulama 4. 1den 10 kadar olan sayıları toplama örneği:

<?php

$top=0;

for ($i=1;$i<=10;$i++)

{

echo $i;

if ($i<>10)

echo “+”;

$top=$top+$i;

}

echo “=”. $top;

?>

EKRAN ÇIKTISI: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

 

Uygulama 5. Tablo içerisinde satır belirlenen sayı kadar satır çoğaltma örneği: (Bu örnek php kodlarının html kodlarının arasına nasıl yazılacağını gösteriyor.)

<html>

<body>

<table width=”300″ border=”1″>

<tr>

<td>Sıra No</td>

<td>Ad</td>

<td>Soyad</td>

</tr>

<?php

$toplamkayit=20;

for ($i=1;$i<=$toplamkayit;$i++)

{

?>

<tr>

<td><?php echo $i;?></td>

<td>SERDAR</td>

<td>ÖNDER</td>

</tr>

<?php } ?>

</table>

</body>

</html>

 

Uygulama 6.  1den 50ye kadar ve 5’e veya 7’ye kalansız bölünenlerin toplamını bulan program:

<html>

<body>

<?php

$top=0;

for ($i=1;$i<=50;$i++)

{

if ($i%5==0 && $i%7==0)

$top=$top+$i;

}

echo (“Toplam=”.$top);

?>

</body>

</html>

EKRAN ÇIKTISI: Toplam=35

 

Uygulama 7. 1den 20 kadar olan sayılardan çift olanları bularak karelerini alma örneği:

<html>

<body>

Sayı-Karesi

<?php

for ($i=1;$i<=20;$i++)

{

if ($i%2==0)

echo $i.”—-“.$i*$i;

echo “<br/>”;

}

?>

</body>

</html>

 

Uygulama 8.  Belirlenen satır ve sütun sayısına göre tablo oluşturma örneği:

<?php

$satirsayisi = 5;

$sutunsayisi = 3;

echo “<table border=’1′>”;

for($i=1;$i<=$satirsayisi;$i++)

{

echo “<tr>”;

for($j=1;$j<=$sutunsayisi;$j++)

{                 echo “<td>”. $i. ” Satır “. $j.” Sütun “.”</td>”;                }

echo “</tr>”;

}

echo “</table>”;

?>

 

Uygulama 9.  Belirlenen sayıya göre css i önceden belirlenmiş div i çoğaltma örneği:

<html>

<style type=”text/css”>

.kutu {

border: 1px solid #000;

float: left;

height: 100px;

width: 100px;

background-color: #999;

margin: 5px;

}

</style>

<body>

<?php

for($i=0;$i<3;$i++)

{

echo “<div class=’kutu’>KUTU İÇERİĞİ</div>”;

}

?>

</body>

</html>