Php PDO ile Veritabanı İşlemleri

Php PDO ile Veritabanı İşlemleri

PHP PDO ile VERİTABANI İŞLEMLERİ

Bilindiği üzere artık PHP veritabanı işlemleri için doğrudan mysql_li fonksiyonların kullanımını tavsiye etmiyor. Bunun yerine şuan için önerdiği 2 farklı veritabanı eklentisi mevcut. Bunlardan bir tanesi mysqli, bir diğeri ise PDO.

Bu uygulamada mysql_li yerine PDO’yu kullanarak veritabanı işlemlerini yapacağız. Uygulamamızda bağlantı, ekleme, listeleme, silme ve güncelleme işlemlerini yapacağız. Yerel sunucunuzda aşağıdaki dosyaları içerikleri ile oluşturarak sizlerde tüm veritabanı işlemlerini yapmış olacaksınız.

 

NOT: Uygulama sonunda uygulama dosyalarının tamamını indirebilirsiniz.

 

baglanti.php

<?php

$host = “localhost”;

$dbismi = “kisiler”; // Database ismi

$dbkullanici = “root”; // Database Kullanıcı Adı

$dbsifre = “”; // Kullanıcı şifresi

try

{

$dbpdo = new PDO(“mysql:host={$host};dbname={$dbismi}”, $dbkullanici, $dbsifre, array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => “SET NAMES utf8”));

$dbpdo->setAttribute( PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_WARNING );

}

catch (PDOException $e)

{

return ‘Baglanti hatasi ‘. $e->getMessage();

}

?>

 

listele.php

<?php

include(‘baglanti.php’);

$liste = $dbpdo->query(‘SELECT * FROM bilgi’);

?>

<table width=”300″ border=”1″>

<tr>

<td>No</td>

<td>Ad</td>

<td>Soyad</td>

</tr>

<?php   foreach($liste as $row)

{

?>  <tr>

<td><?php  echo $row[“no”]; ?></td>

<td><?php   echo $row[“ad”]; ?></td>

<td><?php   echo $row[“soyad”]; ?></td>

</tr>

<?

}

?>

</table>

 

ekle_form.php

<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”ekle.php”>

<table width=”200″ border=”1″>

<tr>

<td>AD</td>

<td><label for=”ad_ekle”></label>

<input type=”text” name=”ad_ekle” id=”ad_ekle” /></td>

</tr>

<tr>

<td>SOYAD</td>

<td><label for=”soyad_ekle”></label>

<input type=”text” name=”soyad_ekle” id=”soyad_ekle” /></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td><input type=”submit” name=”buton” id=”buton” value=”Kaydet” /></td>

</tr>

</table>

</form>

 

ekle.php

<?php

include(‘baglanti.php’);

$ad=$_POST[‘ad_ekle’];

$soyad=$_POST[‘soyad_ekle’];

$ekle = $dbpdo->query(“insert into bilgi (ad,soyad) VALUES (‘$ad’,’$soyad’)”);

if($ekle)

{

echo ‘Başarıyla Eklendi’;

}

else

{

echo ‘Bir Sorun Oluştu’;

}

?>

 

sil_form.php

<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”sil.php”>

<label for=”no”></label>

Kayıt No:

<input type=”text” name=”no” id=”no” />

<input type=”submit” name=”button” id=”button” value=”Sil” />

</form>

 

sil.php

<?php

include(‘baglanti.php’);

$silinecek_no=$_POST[“no”];

$sil = $dbpdo->query(“DELETE FROM bilgi WHERE no=$silinecek_no “);

if($sil)

{

echo ‘Başarıyla Silindi’;

}

else

{

echo ‘Bir Sorun Oluştu’;

}

?>

 

guncelle_form.php

<form id=”form1″ name=”form1″ method=”post” action=”guncelle.php”>

<p>

<label for=”gno”></label>

Güncelenecek No:

<input type=”text” name=”gno” id=”gno” />

</p>

<p>Güncel Bilgiler</p>

<p>Ad:

<label for=”gad”></label>

<input type=”text” name=”gad” id=”gad” />

</p>

<p>Soyad:

<label for=”gsoyad”></label>

<input type=”text” name=”gsoyad” id=”gsoyad” />

</p>

<p>

<input type=”submit” name=”button” id=”button” value=”Güncelle” />

</p>

</form>

 

guncelle.php

<?php

include(‘baglanti.php’);

$guncellenecek_no=$_POST[“gno”];

$guncellenecek_gad=$_POST[“gad”];

$guncellenecek_gsoyad=$_POST[“gsoyad”];

$guncelle = $dbpdo->query(“UPDATE bilgi SET ad = ‘$guncellenecek_gad’, soyad = ‘$guncellenecek_gsoyad’ WHERE no =$guncellenecek_no”);

if($guncelle)

{

echo ‘Başarıyla Güncellendi’;

}

else

{

echo ‘Bir Sorun Oluştu’;

}

?>

 

Php PDO ile veritabanı işlemlerini içeren kodların tamamı yukarıda yer almaktadır. Bunun yanında tüm kodların ve örnek veritabanının içinde bulunduğu çalışmayı indirmek için TIKLAYINIZ.