Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları -4-

Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları

PROGRAMLAMA TEMELLERİ ALGORİTMA, AKIŞ DİYAGRAMI, C# PROGRAMLAMA SORULARI -4- Klavyeden girilen 5 adet not bilgisinin ortalamasını alan programı yapınız. Klavyeden girilen 10 adet notun en büyük ve en küçüğünü bulan programı yapınız. Klavyeden girilen 5 adet sayının 10’dan büyük olanlarını devamı…

Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları -3-

Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları

PROGRAMLAMA TEMELLERİ ALGORİTMA, AKIŞ DİYAGRAMI, C# PROGRAMLAMA SORULARI -3- Soru1) Klavyeden bir sayı girilerek, bu sayı 10 farklı sayı ile çarpılacaktır. Gerekli programı C# ile yazınız. Soru2) 100 lük sistemde girilen not harf sistemine çevrilecektir. Gerekli programı C# ile yazınız. devamı…

Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları -2-

Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları

PROGRAMLAMA TEMELLERİ ALGORİTMA, AKIŞ DİYAGRAMI, C# PROGRAMLAMA SORULARI -2- Klavyeden girilen 5 adet not bilgisinin ortalamasını alan programı yazınız. Klavyeden girilen 10 adet notun en büyük ve en küçüğünü bulan programı yazınız. Klavyeden girilen 5 adet sayının 10’dan büyük olanlarını devamı…

Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları -1-

Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları

PROGRAMLAMA TEMELLERİ ALGORİTMA, AKIŞ DİYAGRAMI, C# PROGRAMLAMA SORULARI -1- SORU1:Ekrana adını ve soyadınızı yazdıran kodunu yazınız SORU2:string a değişkenine 50 sayısını aktar, değeri integer a çevir ve b ye aktar. SORU3:interger c değişkenine 50 yi aktar, değeri string d değişkenine devamı…