Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları -1-

Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

ALGORİTMA, AKIŞ DİYAGRAMI, C# PROGRAMLAMA SORULARI -1-

SORU1:Ekrana adını ve soyadınızı yazdıran kodunu yazınız

SORU2:string a değişkenine 50 sayısını aktar, değeri integer a çevir ve b ye aktar.

SORU3:interger c değişkenine 50 yi aktar, değeri string d değişkenine ata.

SORU4:interger a ve b değişkenlerine değer atayıp, toplayıp, sonucu ekrana yazdırınız.

SORU5:interger a ve b değişkenlerine değer atayıp, bölüp, sonucu ekrana yazdırınız.

SORU6:interger a ve b değişkenlerine değer atayıp, kalanı bulup, sonucu ekrana yazdırınız.

SORU7:Kullanıcıdan ismini sorup “Hoş geldin, girilenisim” şeklinde ekrana yazdıran programı.

SORU8:Kullanıcıdan iki sayı girmesini isteyip girilen sayıların toplamını ekrana yazdırınız.

SORU9:Kullanıcıdan iki sayı girmesini isteyip girilen sayıların farkını ekrana yazdırınız.

SORU10:Kullanıcıdan iki sayı girmesini isteyip girilen sayıların çarpımını ekrana yazdırınız.

SORU11:Kullanıcıdan iki sayı girmesini isteyip girilen sayıların bölümünü ekrana yazdırınız.

SORU12: Klavyeden girilen bir tam sayı, eğer 1 ile 5 veya 7 ile 10 arasında ise, ekrana “Sayınız doğru yerdedir.”, değilse “Sayınız yanlış yerdedir.” Yazan programın algoritma ve akış diyagramını oluşturunuz.

 SORU13: Klavyeden girilen bir sayının negatif, 0 veya pozitif olup olmadığını bulan program yazınız.

 SORU14: Klavyeden girilen not bilgisinin 0 ile 100 arası olup olmadığını kontrol eden programı yazınız.

 SORU15: Klavyeden girilen 3 tam sayı değerin en büyük ve en küçük olanını gösteren programı yazınız.