Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları -3-

Algoritma, Akış Diyagramı, C# Programlama Soruları

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

ALGORİTMA, AKIŞ DİYAGRAMI, C# PROGRAMLAMA SORULARI -3-

Soru1) Klavyeden bir sayı girilerek, bu sayı 10 farklı sayı ile çarpılacaktır. Gerekli programı C# ile yazınız.

Soru2) 100 lük sistemde girilen not harf sistemine çevrilecektir. Gerekli programı C# ile yazınız.

Soru3) Sayısal olarak girilen ay bilgisi ocak şubat mart diye yazdırılacaktır. Gerekli programı C# ile yazınız.

Soru4) Haftanın günü kelime olarak girilecek sayı olarak çıkacaktır. Gerekli programı C# ile yazınız.

Soru5) Girilen işarete göre (-*/+) iki sayıya o işlemi uygulayacaktır. Gerekli programı C# ile yazınız.

Soru6) Klavyeden isim girilecektir. Girilen isim ne olursa olsun kaldı yazacak fakat kendi ismimiz yazıldığında geçti yazılacaktır. Gerekli programı C# ile yazınız.

Soru7) 1′den 20′ye kadar olan sayıların karesini ekrana yazdıran akış diyagramını oluşturunuz. Gerekli programı C# ile yazınız.

Soru8) Klavyeden girilen sayının 2′ye bölümünü bulan akış diyagramını oluşturunuz. (not:bölme / operatörünü kullanmadan yapılacak- Acaba nasıl?)

Soru9) Klavyeden girilen sayının 3 katını bulan akış diyagramını oluştunuz. (not:çarpma * operatörünü kullanmadan)

Soru10) Klavyeden girilen isim Serdar olana kadar ekrana “yanlış isim” mesajı veren, Serdar girilince “tebrikler, doğru isim” mesajı veren akış diyagramını oluşturunuz.

Soru11) Klavyeden girilen 5 adet sayının ortalamasını döngü mantığı ile bulup ekrana yazan akış diyagramını oluşturunuz.

Soru12) Klavyeden girilen 10 sayıdan pozitif ve negatif olanların toplamını ekrana yazan akış diyagramını oluşturunuz.

Soru13) 1 den 20 ‘ye kadar olan sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını oluşturunuz.

Soru14) 1 ile 30 arasında bulunan çift sayıları ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru15) 1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru16) Klavyeden girilen 5 sayıdan kaç tanesinin pozitif kaç tanesinin negatif olduğunu bulan akış diyagramını yapınız. Not: Sayaç mantığı ve döngü kullanarak yapınız.

Soru17) Klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini hesaplayan akış diyagramını yapınız.

Soru18) Klavyeden girilen 5 sayının çarpımını sayac mantığı ile yani döngü kullanarak hesaplayıp, ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru19) 1 den 50′ye kadar olan sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru20) 50 den 1′ye azalarak tek sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yazınız.

Soru21) 1 den 100′ye kadar olana çift sayıları alt alta yazan akış diyagramını yazınız.

Soru22) 0 dan başlayarak klavyeden girilen bir sayıya kadar olan sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yazınız.

Soru23) Klavyeden girilen bir sayıdan başlayıp, 1′e kadar olan sayıları alt alta ekrana yazan akış diyagramını yazınız.

Soru24) Ekrana 30 defa “Bilişim Teknolojileri” mesajını alt alta yazan akış diyagramını yapınız.

Soru25) Klavyeden girilen kullanıcının adını ekrana 20 kez yazan akış diyagramını yazınız.

Soru26) Klavyeden girilen iki sayının arasında bulunan tüm sayıları ekrana alt alta yazan akış diyagramını yazınız.

Soru27) Klavyeden girilen 10 sayının toplamını ekrana yazan akış diyagramını yazınız.

Soru28) Klavyeden girilen 10 sayının ortalamasını bulup, ekrana yazan akış diyagramını yazınız.

Soru29) Klavyeden girilen 10 sayıdan sadece negatif olanların çarpımını ekrana yazan akış diyagramını yazınız.

Soru30) Klavyeden girilen 10 sayıdan sadece pozitif olanların ortalamasını ekrana yazan akış diyagramını yazınız.

Soru31) Kullanıcı adı “admin”, şifresi “1234″ olan bir program için kullanıcıdan 3 kez giriş yapması istenecektir.(kullanıcı adı ve şifresi girilecek yani) Eğer her iki girişi de doğru yaparsa “Giriş izni var”, 3 kez yanlış giriş yapması sonucunda ise “Giriş izni yok” şeklinde mesaj veren akış diyagramını yazınız.

Soru32) Klavyeden girilen bir sayının faktöryelini ekrana yazan akış diyagramını yapınız.

Soru33) Klavyeden girilen 10 sayıdan negatif ve pozitif olan sayıların toplamını ekrana ayrı ayrı yazan programı yazınız.

Soru34) Klavyeden girilen iki sayının karelerini ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru35) Kullanıcın adı klavyeden girilerek “Hoş geldin <kullancıcı adı>”, altına ise “Programlama öğreniyorum” şeklinde mesaj veren algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru36) Kullanıcının yıl olarak doğum tarihi girilerek, bugünkü yaşını hesaplayıp, ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru37) Kullanıcının tuttuğu takım klavyeden okunarak, ekrana “En büyük <tutulan takım>” yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru38) Dikdörtgenin kısa ve uzun kenar uzunluğu klavyeden girilerek, ekrana dikdörtgenin alanını ve çevresini yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru39) Klavyeden girilen 3 sayının ortalamasını hesaplayıp, ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını hazırlayınız.

Soru40) Klavyeden girilen bir sayı için pozitif mi negatif mi olduğunu ekrana mesaj olarak yazan algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Soru41) Kullanıcın yaşı klavyeden girilerek reşit olup olmadığını mesaj olarak ekrana yazan algoritma ve akış diyagramını yazınız.

Soru42) Klavyeden kullanıcının sevdiği sanatçının adı ve kullanıcının yaşı girilerek, ekrana “En iyisi” şeklinde mesaj vererek, kullanıcının 2020 yılında kaç yaşında olduğunu bulup, ekrana yazan akış diyagramını yazınız.

Soru43) Klavyeden kullanıcının adı ve yaşı girilerek, ekrana “İyi ki doğdun” şeklinde mesaj vererek, kaç yıl sonra 30 yaşında olacağını ya da “30 yaşını geçmişsiniz” şeklinde mesaj olarak ekrana yazan akış diyagramını yazınız.

Soru44) Klavyeden girilen bir sayının mutlak değerini ekrana yazan flowchart programını yazınız.

Soru45) 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55 serisi matematikte fibonacci sayıları dediğimiz sayılardır. Bu sayılar arasındaki ilişkiyi anlayarak, bu serinin ilk 10 terimini ekrana yazan Flowchart programını yazınız.

Soru46) Klavyeden girilen bir sayının tek ya da çift sayı olduğunu ekrana yazan flowchart programını yazınız.

Soru47) Klavyeden girilen bir sayının asal olup olmadıgını bulup, ekrana mesaj olarak yazan flowchart programını yazınız.

Soru48) Klavyeden 0 girilene kadar girilmiş olan sayıların toplamını ekrana yazan Flowchart programını yazınız.

Soru49) Klavyeden şifre olarak 123 girilene kadar kaç adet tahmin yapıldığını ekrana yazan flowchart programını yazınız.

Soru50) Klavyeden girilen 5 adet sayıdan pozitif ve negatif olanların ortalamasını hesaplayıp, ekrana yazan Flowchart uygulamasını yazınız.