Programlama Temelleri Karışık Uygulamalar 3

Algoritma, Akış Diyagramı ve C# Uygulamaları

PROGRAMLAMA TEMELLERİ C# ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI

 Soru 1: a’dan z’ye kadar karakterleri ekrana yazdıran console uygulamasını yapınız (char değişken tanımlanarak ilk değer a atanarak, z’ye kadar bir döngü oluşturulacak)

char karakter;

for (karakter = ‘a’; karakter >= ‘Z’; karakter–)

{

//Console.Write(karakter + ” “);

Console.Write(“{0} “, karakter);

}

Console.ReadKey();

 

Soru 2: 1’den girilen sayıya kadar 7′ ye tam bölünemeyen sayıları sayan, toplamlarını hesaplayan ve bu sayıları ekrana yazdıran programı yapınız.

int sayi, sayac = 0,toplam=0;

Console.Write(“Bir sayı giriniz”);

sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i <= sayi; i++)

{

if (!(i%7==0))              //(i % 7 != 0)

{

sayac++;

toplam += i;

Console.Write(“{0} “, i);

}

}

Console.WriteLine();

Console.WriteLine(“Toplam adeti: {0}”, sayac);

Console.WriteLine(“Toplamları {0}”, toplam);

Console.ReadKey();

 

Soru 3: Klavyeden girilecek olan 10 sayıdan en büyük ve en küçük olanı ekrana yazdıran program. (ilk girilen eb ve ek olacak diğer girilenler ilk girilen ile karşılaştırılacak)

int eb, ek,sayi;

Console.Write(“1. sayıyı giriniz”);

sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

eb = sayi;

ek = sayi;

for (int i = 2; i <= 10; i++)

{

Console.Write(“{0}. sayıyı giriniz”,i);

sayi = int.Parse(Console.ReadLine());

if (ek > sayi)

{

ek = sayi;

if (eb < sayi)

eb = sayi;

}

}

Console.WriteLine(“En büyük sayı {0}”, eb);

Console.WriteLine(“En küçük sayı {0}”, ek);

Console.ReadKey();

 

Soru 4: Klavyeden girilen bir cümlenin harflerini tek tek yazdırma. (Alt alta), Karakterlerin arasına –“tire” koyarak yazdırma. (string ifadenin karakter uzunluğu Length metodu ile bununabilir [ ] ile de karakterler alaınabilir)

string cumle;

Console.Write(“Bir cümle giriniz: “);

cumle = Console.ReadLine();

//Console.WriteLine(cumle.Length); // bir string ifadenin karakter sayısını Length

for (int i = 0; i < cumle.Length; i++)

{

Console.WriteLine(cumle[i]);

}

string cumle;

Console.Write(“Bir cümle giriniz: “);

cumle = Console.ReadLine();

//Console.WriteLine(cumle.Length); // bir strinG ifadenin karakter sayısını Length

for (int i = 0; i < cumle.Length; i++)

{

if (i == (cumle.Length – 1))

Console.Write(cumle[i]);

else

Console.Write(cumle[i] + “-“);

}

Console.ReadKey();