Programlama Temelleri Karışık Uygulamalar 2

Algoritma, Akış Diyagramı ve C# Uygulamaları

PROGRAMLAMA TEMELLERİ KARIŞIK UYGULAMALAR

Uygulama: 2 sayının son durumunu ekrana yazdıran C# programı.

int a = 8;

int b = 10;

a += b++;

b *= 3;

Console.WriteLine(“a sayısı:{0}”, a);

Console.WriteLine(“b sayısı:{0}”, b);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program, x+y*z işlem sonucunun ekrana yazdırır.

float x = 2.5;

int y = 6;

double z = 5.50;

Console.WriteLine(“{0}+{1}*{2}={3}”,x,y,z,x+y*z);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program, ad ve soyadı ekrana yazdırır.

char cinsiyet;

string ad = “SERDAR”;

string soyad = “ÖNDER”;

Console.WriteLine(“adınız:”+ad + ” ” +”soyadınız:”+ soyad);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program, a,b,c sayılarının son halini ekrana yazdırır.

int a, b, c;

a = 5;

b = 6;

c = 8;

a *= b; (veya a=a*b olarak yazabiliriz)

c /= 4;

b -= a;

c = ++b;

b = a–;

Console.WriteLine(“a sayısı:{0}”, a);

Console.WriteLine(“b sayısı:{0}”,b);

Console.WriteLine(“c sayısı:{0}”, c);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program, x,y,z, sayılarının son halini ekrana yazdırır.

int x, y, z;

x = 10;

y = 5;

z = -5;

x = y++;

z = ++y;

y += 10;

z *= 6;

x = y++;

Console.WriteLine(“x sayısı:{0}”, x);

Console.WriteLine(“y sayısı:{0}”, y);

Console.WriteLine(“z sayısı:{0}”, z);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program sayı, telefon no, tarih ile ilgili biçimleme ve yazdırma işlemlerini yapar.

int a = 3000;

Console.WriteLine(“{0:C}”, a);

Console.WriteLine(“{0:(###) ### ## ##}”, 2125254140);

Console.WriteLine(“{0:dd/MM/yyyy}”,DateTime.Now);

Console.WriteLine(“{0:F}”, DateTime.Now);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program sabit tanımlaması da içeren çevre ve alan hesabı yapar.

const double pi=3.14;

int r = 3;

double cevre = 2 * pi * r;

double alan = pi * r * 2;

Console.WriteLine(“Çevre={0}\nAlan={1}”,cevre,alan);

int no = 5;

string ad = “Ali”;

string soyad = “KAYA”;

Console.WriteLine(“HOŞGELDİN ” + no + ” Numaralı “+ ad + ” ” + soyad);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program 4 işlem hesabı yapar.

int sayi1 = 145, sayi2 = -17, toplam, fark, carpim, bolum;

toplam = sayi1 + sayi2;

fark = sayi1 – sayi2;

carpim = sayi1 * sayi2;

bolum = sayi1 / sayi2;

Console.WriteLine(“toplam=” + toplam);

Console.WriteLine(“fark=” + fark);

Console.WriteLine(“Çarpım=” + carpim);

Console.WriteLine(“Bölüm=” + bolum);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program klavyeden girilen 2 sayı ile bölme işlemini yapar.

int x, y;

Console.WriteLine(“Birinci sayyıyı giriniz”);

x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(“ikinci sayıyı giriniz”);

y =Convert.ToInt16( Console.ReadLine());

Console.WriteLine(“{0}/{1}={2}”,x,y, x/y);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program klavyeden girilen değerlere göre dikdörtgenin alanını hesaplar.

int x, y;

Console.WriteLine(“dikdörtgenin kısa kenarını griniz”);

X=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(“dikdörtgenin uzun kenarını giriniz”);

y =Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(“Dikdörtgenin alanı:{0}*{1}={2}”,x,y,x*y);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program 4 işlem ve yüzde hesabı hesabı yapar.

Console.Write(“1.sayıyı giriniz= “);

int sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.Write(“2.sayıyı giriniz= “);

int sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(“{0}+{1}={2}”, sayi1, sayi2, sayi1 + sayi2);

Console.WriteLine(“{0}-{1}={2}”, sayi1, sayi2, sayi1 – sayi2);

Console.WriteLine(“{0}*{1}={2}”, sayi1, sayi2, sayi1 * sayi2);

Console.WriteLine(“{0}/{1}={2}”, sayi1, sayi2, (float)sayi1 / (float)sayi2);

Console.WriteLine(“{0}%{1}={2}”, sayi1, sayi2, sayi1 % sayi2);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program klavyeden yaşı girilen kişinin oy kullanıp kullanamayacağını ekrana yazdırır.

Console.Write(“Yaş giriniz= “);

int yas = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

if (yas >= 18)

{           Console.WriteLine(“oy kullanabilrsin”);                    }

else

{           Console.WriteLine(“oy kullanamazsın”);                  }

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program klavyeden yaşı girilen kişinin Kadın/Erkek olma durumuna göre yaş tespiti yaparak askere gidip gidemeyeceğini ekrana yazdırır.

Console.Write(“Yaş giriniz= “);

int yas = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.Write(“Cinsiyet giriniz(K/E)= “);

char cinsiyet = Convert.ToChar(Console.ReadLine());

if (yas >= 20 && cinsiyet==’E’)

{           Console.WriteLine(“askere gidebilir”);                     }

else

{           Console.WriteLine(“askere gidemezsin”);                }

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program klavyeden girilen renklerin durumuna göre Türkiye’yi temsil edip etmediğini ekrana yazdırır.

Console.Write(“birinci renk= “);

string renk1 = Console.ReadLine();

Console.Write(“ikinci renk= “);

string renk2 = Console.ReadLine();

if ((renk1 == “kırmızı” && renk2 == “beyaz”) || (renk2 == “kırmızı” && renk1 == “beyaz”))

{           Console.WriteLine(“MİLLİ TAKIM”);              }

else

{           Console.WriteLine(“farklı takım”);                }

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program kullanıcı adı ve şifre kontrolü sağlar.

string ad;

int sifre;

Console.WriteLine(“kullanıcı adınızı giriniz:”);

ad=Console.ReadLine();

Console.WriteLine(“şifrenizi giriniz”);

sifre =Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

if (ad==”admin” && sifre==123)

{ Console.WriteLine(“doğru giriş yaptınız”); }

else

{ Console.WriteLine(“yanlış kullanıcı adı/şifre girdiniz”); }

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program Kadıköy veya Ümraniye doğumluların okula kaydının yapılabileceğini diğerlerinin kaydının yapılamayacağını ekrana yazdırır

string dyeri;

Console.WriteLine(“Doğum yerinizi giriniz:”);

dyeri = Console.ReadLine();

if (dyeri == “kadıköy” || dyeri == “ümraniye”)

{ Console.Write(“okulumuza kayıt yapılabilir”); }

else

{ Console.Write(“üzgünüz…Okulumuza kayıt yapılamaz”); }

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program 3 sayıyı karşılaştırma işlemi yapar.

int a, b,c;

Console.WriteLine(“1. sayıyı giriniz:”);

a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(“2. sayıyı giriniz:”);

b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(“3. sayıyı giriniz:”);

c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (a > b && a>c)

{           Console.WriteLine(“{0} sayısı {1} ve {2} sayısından büyüktür”, a, b,c);        }

else if (b > a && b>c)

{           Console.WriteLine(“{0} sayısı {1} ve {2} sayısından büyüktür”, b, a,c);            }

else if (c > a && c > b)

{           Console.WriteLine(“{0} sayısı {1} ve {2} sayısından büyüktür”, c, a, b);            }

else

{           Console.WriteLine(“Sayılarınız eşittir”);       }

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program klavyeden girilen 3 notun ortalamasına göre 5’lik sistemdeki değerini yazan program

int not1,not2,not3;

double ort;

Console.WriteLine(“1. Notunuzu giriniz”);

not1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(“2. Notunuzu giriniz”);

not2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(“3. Notunuzu giriniz”);

not3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

ort = (not1 + not2 + not3) / 3;

Console.WriteLine(“Ortalamanız, {0}”, ort);

if (ort >= 0 && ort < 25)

{          Console.WriteLine(“Sıfır”);                }

else if (ort >= 25 && ort < 45)

{          Console.WriteLine(“Bir”);                 }

else if (ort >= 45 && ort < 55)

{          Console.WriteLine(“İki”);                   }

else if (ort >= 55 && ort < 70)

{             Console.WriteLine(“Üç”);                }

else if (ort >= 70 && ort < 85)

{              Console.WriteLine(“Dört”);                       }

else if (ort >= 85 && ort <= 100)

{           Console.WriteLine(“Beş”);                }

else

{          Console.WriteLine(“hata!Notunuz 0-100 arasında olmalıdır”);       }

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program iç içe if ile kullanıcı adı ve şifre kontrolü sağlar.

string k_adi, sifre;

Console.Write(“kullanıcı adını giriniz:”);

k_adi = Console.ReadLine();

if (k_adi == “bilişim”)

{

Console.WriteLine(“şifre giriniz=”);

sifre = Console.ReadLine();

if (sifre == “1234”)

{                    Console.Write(“Kullanıcı adı ve şifre dogru, hoşgeldiniz”);                }

else

{                    Console.WriteLine(“şifre yanlış”);                }

}

else

{                Console.WriteLine(“Kullanıcı adı yanlış”);            }

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program 1-7 arasında girilen sayıya göre haftanın gününü ekrana yazdırır.

int gun;

Console.WriteLine(“1-7 arasında bir rakam giriniz:”);

gun = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

switch (gun)

{

case 1:

Console.WriteLine(“{0}.gun pazartesi”, gun);

break;

case 2:

Console.WriteLine(“{0}.gun salı”, gun);

break;

case 3:

Console.WriteLine(“{0}.gun çarşamba”, gun);

break;

case 4:

Console.WriteLine(“{0}.gun persembe”, gun);

break;

case 5:

Console.WriteLine(“{0}.gun cuma”, gun);

break;

case 6:

Console.WriteLine(“{0}.gun cumartesi”, gun);

break;

case 7:

Console.WriteLine(“{0}.gun pazar”, gun);

break;

default:

Console.WriteLine(“geçersiz değer girdiniz”);

break;

}

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki program yapılan seçime göre işlem yapar.

byte secim;

double sayi1, sayi2, sonuc;

Console.WriteLine(“1.TOPLAMA”);               Console.WriteLine(“2.ÇIKARMA”);

Console.WriteLine(“3.ÇARPMA”);                 Console.WriteLine(“4.BÖLME”);

Console.WriteLine(“**************”);

Console.Write(“İşlem Tipini Seçiniz(1-4): “);

secim = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

if (secim == 1) {

Console.Clear();

Console.Write(“1.sayıyı giriniz= “);

sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.Write(“2.sayıyı giriniz= “);

sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

sonuc = sayi1 + sayi2;

Console.Write(“Sonuc={0}”, sonuc);

}

else if (secim == 2) {

Console.Clear();

Console.Write(“1.sayıyı giriniz= “);

sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.Write(“2.sayıyı giriniz= “);

sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

sonuc = sayi1 – sayi2;

Console.Write(“Sonuc={0}”, sonuc);

}

else if (secim == 3) {

Console.Clear();

Console.Write(“1.sayıyı giriniz= “);

sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.Write(“2.sayıyı giriniz= “);

sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

sonuc = sayi1 * sayi2;

Console.Write(“Sonuc={0}”, sonuc);

}

else if (secim == 4) {

Console.Clear();

Console.Write(“1.sayıyı giriniz= “);

sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.Write(“2.sayıyı giriniz= “);

sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

if (sayi2 != 0)

{      sonuc = sayi1 / sayi2;             Console.Write(“Sonuc={0}”, sonuc);                  }

else

{        Console.Write(“Bölme hatası”);        }

}

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Bir mağaza müşterilerine yaptıkları alışveriş tutarına göre indirim yapmaktadır.

200 tl ye kadar olan alışverişler için %10

200-400 tl arası olan alışverişler için %15

400 tl den fazla olan alışverişler için %20

Buna göre bir kişinin ödeyeceği net miktarı hesaplayan programın kodunu yazınız.

double tutar;

Console.WriteLine(“tutarı giriniz”);

tutar = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

if(tutar<200)

{

Console.WriteLine(“%10 indirim kazandınız.Net ödemeniz gereken miktar:{0}”,tutar-(tutar*10/100));

}

else if(tutar>=200 & tutar<=400)

{

Console.WriteLine(“%15 indirim kazandınız.Net ödemeniz gereken miktar:{0}”,tutar-(tutar*15/100));

}

else if (tutar>400)

{

Console.WriteLine(“%20 indirim kazandınız.Net ödemeniz gereken miktar:{0}”,tutar-(tutar*20/100));

}

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Girilen bir sayının 3 basamaklı mı 2 basamaklı mı 1 basamaklımı olup olmadığını bulan programın kodu.

int sayi;

Console.WriteLine(“bir sayı giriniz”);

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (sayi >= 0 & sayi <= 9)

{           Console.WriteLine(“{0}  sayısı bir basamaklıdır”,sayi);        }

else if(sayi>9 & sayi<100)

{           Console.WriteLine(“{0}  sayısı iki basamaklıdır”,sayi);         }

else if(sayi>99 & sayi<1000)

{           Console.WriteLine(“{0}  sayısı üç basamaklıdır”,sayi);         }

else

{           Console.WriteLine(“{0}  sayısı 3ten fazla basamağı vardır”,sayi); }

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Klavyeden kullanıcıya su sıcaklığı girdirerek, sıcaklık 0’dan küçükse buz, 0-100 arası sıvı, 100’den büyükse buhar yazdıran program.

int sicaklik;

Console.WriteLine(“suyun sıcaklığını giriniz:”);

sicaklik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (sicaklik<= 0)

{ Console.WriteLine(“{0}  derecede buzdur”,sicaklik); }

else if(sicaklik>0 & sicaklik<100)

{ Console.WriteLine(“{0}  derecede sıvıdır”,sicaklik); }

else if(sicaklik>=100)

{ Console.WriteLine(“{0}  derecede buhardır”, sicaklik); }

Console.ReadKey();

 

Uygulama: 0’dan klavyeden girilen sayıya kadar toplam ve ortalama hesaplayan programı yazınız.

int toplam = 0;

double ort;

Console.WriteLine(“Bir sayı giriniz:”);

int sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (int i = 0; i <= sayi; i++)

{

toplam = toplam + i;

}

Console.Clear();

Console.WriteLine(“Sayı toplamları:{0}”, toplam);

ort = (double)toplam / (sayi+1);

Console.WriteLine(“Sayıların ortalaması:{0}”, ort);

Console.ReadKey();

 

Uygulama:  Klavyeden girilen 10 sayıdan kaç tanesinin pozitif kaç tanesinin negatif ya da sıfır olduğunu bulan akış diyagramını yapınız. Not: Sayaç mantığı ve döngü kullanarak yapınız.

int sayi, sayNeg=0, sayPoz=0, saySifir=0;

for (int i = 1; i <= 10; i++)

{

Console.Write(“{0}. sayıyı girin:”, i);

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (sayi < 0)

{           sayNeg++;       }

else if (sayi > 0)

{           sayPoz++;        }

else

{           saySifir++;       }

}

Console.WriteLine(“pozitif sayı adetiniz {0}, negatif sayı adetiniz {1}, sıfır adetiniz {2}”, sayPoz, sayNeg, saySifir);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: 1′den 20′ye kadar olan sayıların karesini ekrana yazdıran akış diyagramını oluştunuz.

for (int i = 1; i <= 20; i++)

{          Console.WriteLine(“{0} sayısının karesi {1}”,i,(i*i));                        }

Console.ReadKey();

 

Uygulama: 1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan program yazınız.

for (int i = 1; i <=40; i++)

{

if (i % 5 == 0)

{           Console.WriteLine(i);             }

}

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Klavyeden girilen bir sayının faktöryelini hesaplayan program yapınız.

int faktoriyel = 1;

Console.WriteLine(“Bir sayı girin:”);

int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i <=sayi; i++)

{          faktoriyel = faktoriyel * i;      }

Console.WriteLine(“{0} sayısının faktöriyeli={1}”, sayi, faktoriyel);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Aşağıdaki gibi klavyeden bir sayı girilerek girilen sayı kadar satır ve sütunda * karakteri gösteren kodu yazınız.

int sayi;

Console.WriteLine(“bir sayı giriniz”);

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i <= sayi; i++)

{

for (int k = 1; k <= sayi; k++)

{           Console.Write(“*”);    }

Console.WriteLine();

}

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Klavyeden girilecek olan 10 sayıdan en büyük ve en küçük olanı ekrana yazdıran program. (ilk girilen eb ve ek olacak diğer girilenler ilk girilen ile karşılaştırılacak)

int eb, ek, sayi;

Console.Write(“1. sayı girin:”);

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

eb=sayi;

ek=sayi;

for (int i = 2; i <= 10; i++)

{

Console.Write(“{0}. sayı girin:”, i);

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 

if(ek>sayi)

{           ek=sayi;           }

if(eb<sayi)

{           eb=sayi;          }

}

Console.WriteLine(“En büyük sayınız:{0}”,eb);

Console.WriteLine(“En küçük sayınız:{0}”,ek);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: 1’den girilen sayıya kadar 7′ ye tam bölünemeyen sayıları sayan, toplamlarını hesaplayan ve bu sayıları ekrana yazdıran programı yapınız.

int sayac = 0;

int toplam = 0;

Console.WriteLine(“Bir sayı gir”);

int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i <= sayi; i++)

{

if (i % 7 != 0)               //7 ye tam bölünmüyorsa

{

sayac++;             //sayacı 1 artır

toplam = toplam + i;      //topla

}

}

Console.WriteLine(“1 ile {0} arasında 7’ye bölünemeyen {1} sayı vardır, toplamları={2}”, sayi, sayac, toplam);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Kullanıcının gireceği sayılardan kaç tanesinin 10 ile 20 arasında olduğunu sayan program.

int adet, i, sayi;

adet = 0;

for (i = 1; i <= 5; i++)

{

Console.Write(“Bir sayı yazınız “);

sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

if ((sayi >= 10) && (sayi <= 20))

{           adet++;           }

}

Console.Write(“Yazdığınız sayılardan {0} tanesi 10-20 arasındadır.”, adet);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Klavyeden girilen 20 sayıdan negatif, pozitif ve sıfırların sayısını veren programı while ile yapınız.

int pozsay=0, negsay=0, sifirsay=0;

int i = 1;

while (i <= 20)

{

Console.Write(“{0}. sayıyı girin:”,i);

int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (sayi < 0)

{           negsay++;      }

else if (sayi > 0)

{           pozsay++;       }

else

{           sifirsay++;      }

i++;

}

Console.WriteLine(“Pozitif sayınız {0}, negatif sayınız {1}, sıfırınız {2} tanedir.”, pozsay, negsay, sifirsay);

Console.ReadKey();

 

Uygulama: Klavyeden girilen 2 metinden hangisinin uzun olduğunu yazdıran program.

string metin1, metin2;

Console.Write(“Metin1 Giriniz= “);

metin1 = Console.ReadLine();

Console.Write(“Metin2 Giriniz= “);

metin2 = Console.ReadLine();

if (metin1.Length>metin2.Length)

{      Console.Write(metin1);         }

else

{      Console.Write(metin2);         }

Console.ReadKey();