Programlama Temelleri Karışık Uygulamalar 1

Algoritma, Akış Diyagramı ve C# Uygulamaları

PROGRAMLAMA TEMELLERİ ÖZET ÇALIŞMA NOTLARI ve UYGULAMALAR

Değişkenler:

Bir değişken küçük bir depo alanıdır. İçinde sayılar, kelimeler, harfler saklanabilir. Değişkenleri defalarca kullanabilsek de, içinde aynı anda sadece bir bilgi tutabilmektedirler. Değişkenler geçici olarak kullanıldıkları için, program veya bilgisayar kapanınca silinirler.

Bazı değerler ise her zaman aynı değere sahip olduğu için “sabit” adını alırlar. Mesela Pi sayısı olan 3.14 değeri gibi.

Değişken İsimlendirme kuralları:

Genel olarak başka isimlendirme kuralları vardır:

* İlk harf veya tamamı sayı olamaz. Mesela: “2nciYari” gibi olmaz.

* Değişken ismi içinde “boşluk, TAB, Enter” olamaz. Mesela “Soy Ad” gibi olmaz.

* Büyük küçük harfle yazım fark eder. Mesela: “IlkNot” ile “ILKNOT” farklıdır.

* Dilin anahtar kelimeleri değişken adı olamaz. Mesela: “PRINT” gibi…

* Türkçe ve özel karakterleri kullanmamaya çalışmalıyız. Mesela: “örütBağ” yerine “orutBag” yazılmalı gibi…

* Alt çizgi isimlendirmede kullanılabilir. Mesela: “taban_Ucret” gibi…

 

Atama

“=” ile yapılır ve yönü sağdan sola (ç) doğrudur.

a = 5 //Doğru; a’nın değeri 5 olur

a = a + 5 //Doğru; a’nın eski değerine 5 eklenir

a + 5 = a //Hatalı!

5 = a //Hatalı!

a = a //Gereksiz

 

Matematik işlemleri:

Operatör Sembolü İşlem Sonuç
Toplama + 2 + 4 6

 

Çıkarma 3 – 4 –1

 

Çarpma * 4*2 8
Bölme / 4 / 2 2

 

Üs alma ^ 2 ^ 3 8

 

Mod (kalan) alma % 5 % 2 1

 

 

Temel İşleçler(Operatörler):

İşleç ya da diğer ifade ile operatörler bizim hesaplama işlemlerini yapmamızı sağlayan simgelerdir. Genel olarak şu kategorilere ayrılırlar:

 Operatörler
Aritmetik işleçler: toplama

+

çıkarma

çarpma

*

bölme

/

Üs alma

^

Kalan

(mod)alma

%

İlişkisel işleçler: eşit

=

büyük

>

küçük

<

Eşit değil

< >

!=

Büyük eşit

> =

Küçük eşit

< =

Mantıksal işleçler: Ve(And)

&

Veya(Or)

|

Değil(Not)

!

 

Örnek 1:

sonuc = a + b – c + 2abc – 7 ifadesinin bilgisayar dilindeki karşılığı:

sonuc = a + b – c + 2 * a * b * c – 7

 

Örnek 2:

ifadesinin bilgisayar dilindeki karşılığı:

sonuc = (a ^ 2 + b ^ 2) / (2 * a * b)

 

İşlem Öncelikleri

Aritmetik işleçlerin önceliğinde genel olarak şunlara dikkat ediniz:

 • Bir formülde eğer varsa, üs işlemi ilk önce yapılır.
 • Sonra varsa, çarpma ve bölme yapılır.
 • Sonra varsa, toplama ve çıkarma yapılır.
 • Eğer aynı tür işleçler var ise, sol taraftaki önce hesaplanır.

Örnek 4: islem=3+45-8/5.7

 1. Adım: Önce üs işlemi yapılır

islem = 3 + 4 ^ 5 – 8 / 5 * 7

 1. Adım: Soldaki bölme çarpmadan önceliklidir.

islem = 3 + 1024 – 8 / 5 * 7

 1. Adım: Çarpma ilk önceliğe sahip oldu.

islem = 3 + 1024 – 1.6 * 7

 1. Adım: Sol taraftaki toplama çıkarma işlemine göre öncelik sahibi

islem = 3 + 1024 – 11.2

 1. Adım: son işlem adımı

islem = 1027 – 11.2

 1. Adım:

islem = 1015.8

 

Örnek 5: Klavyeden girilen sayının 5’e tam bölünüp bölünmediğini mesaj olarak veren programın algoritma ve akış diyagramı:

 1. Başla
 2. Numara gir
 3. ara = numara % 5
 4. Eğer ara = 0 ise
 5. “Sayınız 5’e bölünebilir” Yaz git A8
 6. Eğer ara != 0 ise
 7. “Sayınız 5’e bölünemez” Yaz
 8. Bitir

 

Örnek 6: Klavyeden bir ürünün fiyatı girilecektir. %18 KDV’li fiyatını ekranda gösteren programın algoritma ve akış diyagramı:

 1. Başla
 2. Fiyat gir
 3. sonuc = 0,18*fiyat + fiyat
 4. sonuc’u yaz
 5. Bitir

 

Örnek 7: Girilen 2 sayının birbirine göre modunu alan programın algoritma ve akış diyagramı:

 1. Başla
 2. sayı1, sayı2 gir
 3. kalan = sayı1 % sayı2
 4. kalan’ı yaz
 5. Bitir

 

Örnek 8: Klavyeden girilen iki sayıyı yer değiştirerek ekrana yazdıran programın algoritma ve akış diyagramı:

 1. Başla
 2. sayi1, sayi2 oku
 3. degistirici = sayi1
 4. sayi1 = sayi2
 5. sayi2 = degistirici
 6. sayi1 ve sayi2’yi yaz
 7. Bitir

 

Örnek 9: Bir işyerinde çalışanların maaşına %20 zam yapılacaktır. Buna göre zamlı maaşı hesaplayıp ekranda gösteren programın algoritma ve akış diyagramı:

 1. Başla
 2. maas gir
 3. sonuc = 0,20*maas + maas
 4. sonuc’u yaz
 5. Bitir

 

Örnek 10: Klavyeden girilen sayı tek mi çift mi ekranda gösteren programın algoritma ve akış diyagramı:

 1. Başla
 2. Numara gir
 3. ara = numara % 2
 4. Eğer ara = 0 ise
 5. “Çift sayı girdiniz” Yaz git A8
 6. Eğer ara = 1 ise
 7. “Tek sayı girdiniz” Yaz
 8. Bitir

 

Örnek 11: Klavyeden girilen 2 sayının birbirine tam bölünüp bölünmediğini mesaj olarak veren programın algoritma ve akış diyagramı:

 1. Başla
 2. Sayi1,sayi2 gir
 3. ara = sayi1 % sayi2
 4. Eğer ara = 0 ise
 5. “Kalansız bölünebilir” Yaz git A8
 6. Eğer ara != 0 ise
 7. “Kalansız bölünemez” Yaz
 8. Bitir

 

Örnek 12: Öğrencinin notları arasından en yüksek notu bulan algoritma.

 1. Başla
 2. not1, not2, not3 oku
 3. Eğer (not1 > not2) & (not1 > not3) İse
 4. “Birinci öğrenci en yüksek nota sahiptir.” Yaz git A9
 5. Eğer (not2 > not1) Ve (not2 > not3) İse
 6. “İkinci öğrenci en yüksek nota sahiptir.” Yaz git A9
 7. Eğer (not3 > not1) Ve (not3 > not2) İse
 8. “Üçüncü öğrenci en yüksek nota sahiptir.” Yaz
 9. Bitir

 

Örnek 13: Klavyeden girilen bir yazıyı 5 kez yazdıran algoritmasını oluşturunuz.

( ad, sayac )

A1 : Başla

A2 : ad’ı gir

A3 : sayac=1

A4 : ad’ı göster

A5 : eğer sayac=5 ise git A8

A6 : Değilse

A7: sayac=sayac+1 git A4

A8: Bitir

 

Örnek 14: 0 dan 24 e kadar olan çift sayıların toplamını ekranda gösteren programı yazınız.

A1:başla

A2:sayi=0,toplam=0

A3:eğer sayi>24 toplam değerini göster git A7

A4:değilse

A5:toplam=toplam+sayi

A6:sayi=sayi+2 git A3

A7:bitir

 

Örnek 15: Dışarıdan girilen sayı sıfırdan farklı olduğu sürece o sayının karesini alan programı yazınız.

 1. Başla
 2. Değişkenleri tanımla
 3. Döngüyü başlat
 4. Gir bir sayı (A)
 5. Hesapla karesini

( kare=A*A; )

 1. Göster sonucu (kare)
 2. Döngü kontrolü yap
 3. Dur

 

Örnek 16: Bir okuldaki 35 öğretmenin maaşlarını okuyup maaş toplamını ekrana yazdıran algoritmasını hazırlayınız.

Algoritması

1) Başla

2) TM = 0

3) S = 0

4) Maas’ı oku

5) TM = TM+ Maas

6) S = S +1

7) Eğer S < 35 ise git 4

8) Yaz TM

9) Dur

 

Örnek-17 : Klavyeden girilen sayısının faktoriyelini alan algoritma ve akış şemasını hazırlayınız.

Algoritması:

1) Başla

2) N‟i oku

3) Faktor = 1

4) S = 1

5) Faktor = Faktor x S

6) Eğer S <= N ise S = S + 1 git 5

7) Yaz Faktor

8) Dur