Akış Diyagramları – 08.12.2022

Akış Diyagramları

Algoritma ile adım adım yapılan işlemlerin, özel semboller (geo­metrik şekiller) kullanılarak gösterilmesine akış diyagramı denir.

Akış diyagramı hazırlanırken kullanılan şekiller ve anlamları Tablo 1.5’te gösterilmiştir.

Tablo 1.5: Akış Diyagramı Sembol ve Görevleri

FlowChart (Akış Diyagramı) Hazırlama Programının Kurulumu

Akış diyagramı hazırlama programı kullanılarak hazırlanmak istenilen akış şemaları bilgisayar ortamında ko­laylıkla çizilebilir.

Akış diyagramı hazırlama programı bilgisayara kurulum gerektirmeden çevrimiçi kullanılabileceği gibi bilgi­sayara kurularak internet bağlantısı olmadan da kullanılabilir. Akış diyagramı hazırlama programına draw.io internet adresinden erişilebilir. (Sayfa 25 ve 26 programa giriş arayüz anlatımını inceleyiniz!)

Aşağıda bulunan örneklerin algoritma ve akış diyagramlarını (Flow Chart programında) hazırlayınız. Flowchart programında hazırladığınız programları bir klasör içerisine ayrı isimlerle kaydediniz. (Örneğin Klasör Adı: 112 Serdar ÖNDER, Klasör içindeki ödev isimleri: odev1, odev2, ….. odev9) Bu ödevler sizden toplanacak olup ders öğretmenince değerlendirilecektir.

 1. Dikdörtgenin alanını hesaplayan algoritmayı ve akış şemasını hazırlayınız. (Sy. 26)
  Çözüm:

 

 1. Klavyeden girilecek 3 sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazdıran programın algoritmasını ve akış şemasını hazırlayınız. (Sy. 27)
 2. Dikdörtgenin çevresini hesaplayan algoritmayı ve akış şemasını hazırlayınız.
 3. Klavyeden girilen bir sayının negatif mi, pozitif mi yoksa sıfır mı olduğunu yazdıran programın algoritmasını ve akış şemasını hazırlayınız. (Sy. 27)
  Çözüm:


 1. Klavyeden girilen iki sayıdan birincisi büyük ise toplama, ikincisi büyük ise çarpma işlemi yapan algoritmayı ve akış şemasını hazırlayınız. (Sy. 28)
 2. Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı ekrana yazdıran algoritmayı ve akış şemasını çiziniz.
 3. 20 Öğrencinin Programlama Temelleri dersi birinci sınav notları giriliyor. Geçme notu 60 olan sistemde, kalan öğrenci sayısını bulan algoritmayı ve akış şemasını hazırlayınız. (Sy. 29)
  Çözüm:


 1. Klavyeden girilen 10 sayının toplamını hesaplayan algoritmayı ve akış diyagramını hazırlayınız. (Sy. 30)
 2. Sıfır giriline kadar, girilmiş olan sayıların karesini hesaplayan algoritmayı ve akış şemasını hazırlayınız.